AUTOVRAKY NÁM ROBIA VRÁSKY NA ČELE

Autovraky spôsobujú ťažkosti v každej mestskej časti Košíc a výnimkou nie je ani naše sídlisko. Už dlhodobo sa snažíme tento problém riešiť so šéfom Mestskej polície pánom Pappom. Nepojazdné vraky často stoja aj niekoľko rokov, kým ich je možné odtiahnuť

Doterajší proces je veľmi zdĺhavý

Vraky sa najprv musia stať oficiálne odpadom, aby ich bolo možné legálne odtiahnuť. Autovraky mesto odťahuje v zmysle zákona o odpadoch. V súčasnosti ide o zdĺhavý proces, počas ktorého nevieme s vozidlom – vrakom – nič reálne urobiť. Aj napriek tomu sa nám v spolupráci s MsP KVP podarilo odstrániť v roku 2019 – 57 autovrakov a v roku 2020 – 33 autovrakov. Od vzniku stanice /2006/ sme zaevidovali celkovo k 31.12.2020 524 ks vozidiel, z toho je neodstránených 30 ks vozidiel.

Mestská časť eviduje tieto vraky na svojej webovej stránke. Link, kde si môžete pozrieť aktuálne autovraky.

http://www.mckvp.sk/miestny-urad/autovraky/

Svitá na lepšie časy

Nejedno parkovacie miesto blokuje vrak starého vozidla, ku ktorému sa nik nehlási. Mesto či mestská časť  si s ním nevie dať rady. Zmeniť by to mohla novela cestného zákona z dielne skupiny koaličných poslancov na čele s Mariánom Viskupičom (SaS). Tá totiž okrem zmien v prenositeľnosti značiek zjednoduší i odťahovanie autovrakov.

Po novom by tak už nebolo treba najprv vrak vyhlásiť za odpad. Správca komunikácie by tak mohol odtiahnuť na zberné parkovisko aj auto, ktoré už nejazdí. Teda rečou zákona nie je spôsobilé na premávku a jazdu po ceste.

Ďalším problémom, ale je, že autovraky nemáme, kde odťahovať. Ciže nemáme pre nich odstavné parkovisko v zmysle zákona o odpadoch.

V oblasti odstraňovania autovrakov sa ľady pohli aj v Košiciach. Miestny magistrát má mať totiž konečne po rokoch k dispozícii konkrétne miesto, kam odložiť autovraky. Na základe iniciatívy primátora mesta Jaroslava Polačeka má Bytový podnik mesta Košice zabezpečiť, aby sa v jeho areáli mohlo v druhom polroku 2021 začať s prevádzkou takto zameraného parkoviska s kapacitou až dvetisíc áut.

Poznámka:

Za vrak nemôžeme považovať ihneď každé auto, ktoré nemá platné STK a EK. § 170b ods. 4 a 5 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

No uvidíme ako to celé dopadne.