VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ PREDOVŠETKÝM VÁM.

Ďakujem Vám za Vašu pomoc a podporu pri zbere podpisov. Podarilo sa nám to! Vyzbieral som potrebných 500 podpisov pre kandidatúru na POSLANCA MČ KVP a potrebných 1000 podpisov pre kandidatúru na mestského poslanca mesta Košice. Som vďačný za každého z Vás, ktorý/á sám od seba pomohol/pomohla. Bez Vás by som to nedal a nemohol pokračovať vo svojej práci pre KVP a mesto Košice.

VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ PREDOVŠETKÝM VÁM.

Svoje vyhlásenie kandidatúry (nezávislého kandidáta) a vyzbierané podpisy som odovzdal včera.

Kandidujem:
» Mestské zastupiteľstvo Košice
» Miestne zastupiteľstvo KVP
» Krajské zastupiteľstvo KSK