„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“, Albert Einstein

O mne

Študoval som na Technickej univerzite v Košiciach – Strojnícka fakulta. Podníkám v oblasti informačných technológií, vývoja aplikácií a reštauračných systémov.Už ako mladý človek som mal to štastie a mohol som cestovať a pracovať v zahraničí. Chodil som s otvorenými očami a učil sa. Vtedy som si uvedomil, aké šťastie sme mali, že naši rodičia vybojovali roku 1989 slobodu a hlavne slobodu voľby. Sloboda, spravodlivosť, prosperita, ľudské šťastie – to boli ideály revolúcie a dnes sa za týmito ideálmi ohliadam opäť. V komunálnej politike v našom meste Košice pôsobím už roky, stretávam sa s ľuďmi a riešim ich každodenné problémy.

V čom som iný?

Som mladý človek, ktorého neťaží žiadna minulosť a mám potrebný „drive“. Som schopný prinášať spolu s dobou nové vízie a riešenia pre občanov tohto sídliska

Miestne zastupiteľstvo 30.01.2020

Novinky

Daň za psa a kde končí daň.

Financie Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon”). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne …