INTERAKTÍVNY ROZPOČET PRE ROK 2021

Pripravil som si pre Vás interaktívny rozpočet ktorý má slúžiť na to, aby ste si mohli veľmi rýchlo a pohodlne aj priamo zo svojich smartfónov pozrieť príjmy a výdavky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021. Toto prehľadné zobrazenie vás odbremení od zložitých tabuliek a dostane vás do obrazu hospodárenia s financiami mestskej časti.

Príjmy mestskej časti Sídlisko KVP na rok 2021

 

Výdavky mestskej časti Sídlisko KVP na rok 2021