Moje priority "Sídlisko KVP"

Roman Matoušek kandidát na poslanca KVP

Rád by som Vám chcel predstaviť "MOJE PRIORITY" pre Sídlisko KVP.
MODERNÉ, BEZPEČNÉ, KULTÚRNE  A HLAVNE DOBRÉ PRE ŽIVOT  "NAŠE SÍDLISKO KVP"

Financovanie
- zasadím sa o transparentné finacovanie samosprávy
- chcem participovať na tvorení vyváženého rozpočtu do všetkých oblastí na Sídlisku KVP
- chcem sa podielať na získavaní učelových transferov z mesta (rekonštrukcia detských ihrísk, športové aktivity, kultúrne podujatia)

Sociálna a zdravotná oblasť
- chcem vytvoriť lepšie podmienky pre sociálne slabších a to v spolupráci s rôznymi neziskovými organizáciami, no najmä:
- chcem podporovať Klub dôchodcov na Sídlisku KVP
     - organizácia kultúrnych a športových podujatí
     - využitie zrekonštruovaného výmeníka na Wuppertálskej ulici (tvorivé dielne, semináre, diskusné fóra v oblasti kultúry a art-gardening)

Rozvoj mestskej časti a podnikanie
- chcem participovať na vytvorení lepších podmienok pre už existujúcich, ako aj budúcich podnikateľov a to najmä:
     - zjednodušiť byrokraciu
     - zrýchliť vybavovanie rôznych žiadostí
     - využiť internet na interaktívnejšiu komunikáciu s podnikateľmi
     - riešiť promptnejšie ich problémy v prenajatých priestoroch, ktoré sú v správe mestskej časti
     - spolupráca pri dostavbe Senior domu (Drocárov park)

Výstavba, doprava
     - rekonštrukcia kontajnerovísk
     - vybudovanie nových parkovacích miest

Kultúra, školstvo a šport
- chcem vrátiť vážnosť kultúrnym a športovým podujatiam
- chcem vytvoriť priestor novým podujatiam
- podporím kultúrne podujatia 
     - oslavy životných jubileí
     - uvítanie novorodeniatok, prváčikov
     - Fašiangy na ľade
     - Deň učiteľov  
     - Deň otvorených dverí na miestnom úrade
      - Deň detí
     - fotosúťaže  
     - Vianoce na KVP + Vianočné trhy
     - podporím športové podujatia

Verejný poriadok
- spolupráca s Mestskou ako aj Štátnou políciou a to najmä:
     - častejšie monitorovanie osôb sociálne neprispôsobivých, tzv. bezdomovcov
     - častejšie monitorovanie mladistvých (najmä v spojitosti s alkoholom)
     - dodržiavanie verejného poriadku, nočného pokoja
- dobudovanie kamerového systému

Visual CAPTCHA
Overovací kód

helenthanogy@gmail.com

helenthanogy@gmail.com 2019-09-30 08:28:49

Ahoj.

Kde môžem stiahnuť XEvil zadarmo na svojich webových stránkach?
Mám informácie z vašej podpory. XEvil je naozaj najlepší program pre riešenie captcha, ale potrebujem najnovšiu verziu.

Vďaka.