Roman Matoušek

"NEDAŇOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY OBCE"

Prajem Vám pekný deň. Som tu opäť, tento krát s tretím, posledným, pokračovaním série blogov o financovaní a fungovaní územnej samosprávy. V minulých príspevkoch som Vám priblížil proces fiškálnej decentralizácie a rozpočtové pravidlá obcí. Dnes by som rád nadviazal na prvý blog a v ňom opísané daňové príjmy. Ako som už pár krát spomenul, nie sú jediným príjmom obce. Druhú skupinu tvoria príjmy nedaňové, ktoré budú spoločne s rozpočtovými výdavkami obce mojou dnešnou témou

„Načo? Aj tak sa nič nezmení.“ Je to naozaj tak?

Každodenný kontakt s Vami ma čoraz viac utvrdzuje v tom, že sa nám na
Slovensku akosi “nechce” využívať naše volebné právo. Či už ide o mladých,
strednú alebo staršiu generáciu, najčastejším argumentom sú vety:

 „Načo? Aj tak sa nič nezmení.“ Je to naozaj tak?

 

Rozpočtové pravidlá

Svoje sľuby dodržujem, preto sa Vám ozývam opäť, tento krát s druhým pokračovaním série blogov, ktoré sa venujú fungovaniu a financovaniu územnej samosprávy. V minulom príspevku som sa Vám pokúsil čo najjednoduchšie, no stále odborne, opísať fiškálnu decentralizáciu a tri zo štyroch zákonov, pomocou ktorých sa uskutočnila. Rozhodol som sa, že poslednému, štvrtému zákonu z balíčka, oficiálne nazývanému ako Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, venujem samostatný blog. Dôvod je jednoduchý: zákon upravuje rozpočty, rozpočtový proces, pravidlá hospodárenia, záverečné účty obce a finančné vzťahy medzi rozpočtami. Jednoducho povedané, venuje sa záležitostiam, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. 
 

Fiškálna decentralizácia

V rokoch 2002 – 2004 prebehol na Slovensku proces prenosu kompetencií zo štátnej úrovne na úroveň obcí a vyšších územných celkov. Podľa zákona upravujúceho tento proces (zákon č. 416/2001 Z.z.) zabezpečujú obce plnenie svojich úloh z vlastných rozpočtov, zatiaľ čo na prenesený výkon štátnej správy využívajú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Aby som bol presný, prenesený výkon znamená prenesenie úloh štátnej správy na úroveň obcí, ak je takéto plnenie rozumnejšie a efektívnejšie. Po prenose kompetencií boli na úroveň obcí prenesené aj financie, proces nazývaný „fiškálna decentralizácia“ sa uskutočnil pomocou štyroch zákonov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2005.

Strana: 1 / 1